‍ انجام بیش از 4000 عملیات توسط آتش نشانان در سال گذشته/ 928نفر نجات یافتندمدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری  کرمان از انجام چهار هزار و 20 عملیات  و نجات جان 928 نفر از شهروندان در سال 1397 توسط آتش نشانان خبر داد.

وی از انجام هزار و 670 مورد عملیات اطفاء حریق و دوهزار و 361 مورد عملیات امداد و نجات  به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت مسائل ایمنی در شهر کرمان در سال گذشته  سخن گفت

مهندس علی عسکری در این باره گفت:در سال 1397 در مجموع هزار و 670 مورد حریق در شهر کرمان اتفاق افتاده است که از این تعداد 700 مورد مربوط به مواد پسماند و بازیافتی، 219 مورد مربوط به وسایل نقلیه، 387 مورد مربوط به منازل مسکونی، 151 مورد مربوط به مراکز تجاری, 39 مورد مربوط به مراکز دولتی، 15 مورد مربوط به مراکز صنعتی
و 159 مورد مربوط به جنگل ودرختان بوده است.

وی همچنین از انجام دو هزار و 361 مورد عملیات امداد و نجات در مدت زمان یاد شده اشاره کرد و افزود:از این تعداد 506 مورد زنده گیری حیوانات خطرناک و آزار دهنده،  781مورد زنده گیری مارها ی سمی و غیر سمی، 362مورد چیدن حلقه و قفل، 217 مورد امداد اسانسور, 202مورد امداد تصادفات خودرویی , 36 مورد سقوط از کوه و ارتفاع ,8 مورد نجات سقوط در چاه و مابقی آنها مربوط به سایر موارد بوده است.

وی اظهار داشت:در  مجموع این عملیات ها 928 نفر از شهروندان توسط آتش نشانان  نجات یافتند ،

وی خاطرنشان کرد : در سال گذشته  تعداد  بیست هفت هزار و 20 نفر از شهروندان و دانش آموزان  آموزش های پیشگیری و آتش نشانی  را توسط کارشناسان این سازمان فرا گرفتند و همچنین 709 مورد مشاوره ایمنی بنا به درخواست شهروندان در مدت زمان یاد شده  ارائه شده است.