با توجه به برگزاری مانورها و دوره های آموزش آتش نشانی به شهروندان:

حوادث آتش سوزی درشهر کرمان رو به کاهش است



معاون خدمات شهری شهرداری کرمان گفت:با توجه به برگزاری مانورها و دوره های آموزش آتش نشانی به شهروندان ،خوشبختانه شاهد کاهش حوادث در شهر کرمان طی چند ماه اخیر بودیم.
به گزارش کرمان آنلاین؛ مهدی نیکویی با بیان اینکه احداث ایستگاه های جدید آتش نشانی و تجهیز آنها اگر چه مورد نیاز هر شهر است ولی مهمترین عامل در جهت گاهش حوادث ، آموزش شهروندان می باشد ،افزود :خوشبختانه با برگزاری دوره های اموزشی اطفای حریق و امداد و نجات شاهد آگاه سازی مردم در جهت رعایت مسائل ایمنی و کاهش حوادث ناشی از بی احتیاطی در شهر کرمان هستیم.
وی از برگزاری مانورهای مختلف اطفای حریق و امداد و نجات با همکاری ادارات و ارگان های مختلف و مراکز آموزشی از ابتدای سال جاری  در نقاط مختلف شهر کرمان خبر داد و گفت: خوشبختانه مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان در سال جاری بیشتر از گذشته نگاه ویژه ای به این امر داشته است .
وی گفت : برگزاری اینگونه مانورها علاوه بر  ارتقای سرعت عمل وآمادگی نیروهای آتش نشانی و نیروهای سازمان‌های امدادی و تمرین عملی آنها ، نقش موثری در افزایش تاب آوری مردم در حوادث ، ارتقای فرهنگ ایمنی در جهت کاهش خسارات ناشی از حوادث ،آشنایی مردم با نحوه صحیح پناه گیری، خروج اضطراری در مواقع بحران، چگونگی استفاده از خاموش کننده های دستی در زمان حریق و توجه جدی تر به نکات ایمنی درجهت عدم وقوع حوادث دارد.
وی با بیان اینکه آموزش مسائل ایمنی و آتش نشانی توسط سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان هر ساله در مقاطع مختلف سنی و مراکز متعدد برگزار می شود ،افزود : خوشبختانه آگاه سازی مردم در این خصوص  توانسته آمار حوادث شهر کرمان را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه بازدید ایمنی توسط این سازمان از مراکز و واحد های مسکونی انجام می شود ،از مردم خواست  در صورت وجود هر گونه مسائل مشکوک در این زمینه  بخصوص وضعیت دودکش ها ،با کارشناسان این سازمان تماس و درخواست بازدید ایمنی داشته باشند.
وی با امید به اینکه در اینده ای نه چندان دور شاهد شهری با کمترین حواث آتش سوزی باشیم ،از شهروندان خواست به مسائل ایمنی و آتش نشانی توجه جدی داشته باشند و در صورت امکان در دوره های آموزش سازمان  آتش نشانی شرکت کنند.