مشکلات روحی و واکنشهای روانی اسیب دیدگان در حوادث


قسمت اول:


پس از وقوع بلایا واکنش روانی مردم حادثه دیده در مراحل مختلف،متفاوت است و نجاتگران باید این تفاوتها را بشناسند و متناسب با ان رفتار کنند.
به دنبال اغلب حوادث و بحران های طبیعی تعداد کثیری از مردم  بی خانمان و عزیزان خود را از دست داده واز سیکل طبیعی زندگی خارج می شوند.یکی از دردناکترین تجربه های زندگی مشاهده و درک مرگ افراد مورد علاقه ایشان است.این درک اثرات متنوعی بر بازماندگان دارد.
واکنش روانی مردم در زمان بروز بلایا به پنج مرحله تقسیم می شوند:
1_مرحله اول
ترس، وحشت و حیرت زدگی به طوری که قادر به انجام هیچ کاری نمی باسند.این مرحله معمولا زود گذر و کوتاه مدت است.
2_مرحله دوم
در چند ساعت اول پس از حادثه ایجاد می شودافراد احساس می کنند باید کاری انجام دهند.با دیگران ارتباط برقرار می کنند،بدون اگاهی و هماهنگی در امداد رسانی کمک می کنند.گاهی گستاخانه عمل می کنند.و گاهی عصبانیت در انها بروز می کند.
3_مرحله سوم
در این مرحله که معمولا کمکهای امدادی نیز رسیده است افراد حالت ارامش،امید و اندکی نشاط پیدا می کنند.ابن حالات بسبار زود گذر هستند.
4_مرحله چهارم
در این مرحله افراد مجددا روحیه خود را ازدست می دهند.گاهی به این نتیجه می رسند که کمکهای امدادی رسده برای انها کفابت نمی کند.و خود را با دیگران مقایسه می کنند و تصور می کنند که به انها ظلم شده است و عدالت رعایت نشده است.در این مرحله افراد از نطر روانی به شدت نیاز به حمایت دارند.
5_مرحله پنچم
این مرحله زمان تجدید سازمان است.افراد زندگی خود را بازسازی می کنند وبه تدریج درک می کنند که باید متکی به خود باشند.باید توجه داشت عدم رسیدگی کامل در این مرحله منجر به باقی ماندن احساس نارضایتی خصمانه در بازماندگان خواهد شد.

                                                                                                               .........ادامه دارد

 


سلسله مباحث ایمنی


ایمن سازی منازل در برابر حوادث
الف)نکات ایمنی درمورد سرویس کاری کولر

1_راه اندازی یا سرویس کردن کولر را به افراد متخصص بسپارید.
2_درصورت اقدام شخصی حتما برق را از قسمت کنتور قطع کنید.
3_کلیه اعضا خانواده ویا همکاران محیط کار را در جریان قطع برق قرار دهید.
4_در اتصالات و چسب کاری سیمهای برق کولر دقت کامل صرف کنید.
5_سیستم برق کولر باید مجهز به فیوز مینیاتوری مستقل با آمپراژ مناسب وسیم ارت(اتصال به زمین)باشدواز کابل یک تکه استفاده شود.
6_نصب کلید
Rccp(قطع جریان برق درصورت نشست برق به زمین)در کاهش برق گرفتگی بسیار مهم است.
7_بعداز اتمام کار و وصل جریان برق ضرورت داردبدنه کولر را با فازمتر امتحان نمایید،تا از عدم اتصال برق به بدنه اطمینان حاصل شود.
8_اگر کولر سرمایش کافی تولید نمیکند پیش از هرگونه اقدام ویا برداشتن بدنه کولربرای اطمینان بیشتر بدنه کولر را با فازمتر امتحان کنید.
9_هرگز جهت راه اندازی وسرویس کاری کودکان را با خود به محل کولر نبرید.
توصیه های ایمنی را جدی بگیرید.

 

 


اقدامات اولیه در سوختگیها قبل از رسیدن آتشنشانان و اورژانس

1- بیمار را از سرچشمه سوختگی دور کنید.
به خاطر داشته باشید که دور کردن بیمار از منشا سوختگی به طور کامل روند سوختگی را متوقف نخواهد کرد .
سوختگی باید تقریباً در ظرف 10 دقیقه اول آسیب فرو نشانده شود.
2- راه هوایی و تنفس را برقرار کنید.
3- شدت سوختگی را تعیین کنید و در صورت وخیم بودن فوراً بیمار را انتقال دهید.
4- ناحیه سوخته را به وسیله پانسمان خشک استریل بپوشانید.
5- بیمار را گرم نگه داشته و سایر صدمات را در صورت نیاز درمان کنید.
6- تمام زیور آلات بیمار را خارج کنید.
7- سوختگی هاي شیمیایی را تا 20 دقیقه با فشار آب در مسیر انتقال شستشو دهید.
8- مواد شیمیایی خشک، مثل آهک باید قبل از شستشو با آب با برس زدن از محل زدوده شود.
9- یکی از اقدامات مهم در سوختگی تجویز مایعات در 24 ساعت اول است.
نکات مورد توجه در سوختگی
• براي پانسمان از به کار بردن موادي که خرده و ذره از خود رها می کنند خودداري کنید زیرا باعث آلودگی بیشتر در ناحیه سوخته می شود.
• هرگز سعی نکنید تاول ها را پاره یا تخلیه کنید زیرا باعث آلودگی و اتلاف مایع می شود.
• هرگز از انواع پمادها، لوسیون یا مواد ضدعفونی کننده استفاده نکنید زیرا باعث نگهداري حرارت می شود
• براي جلوگیري از چسبندگی انگشتان سوخته، آنها را به وسیله گاز استریل از هم جدا کنید.
• درصورت سوختگی پلک ها سعی در باز کردن آنها نکنید زیرا باعث تشدید آسیب می گردد.
• هرگز از یخ استفاده نکنید چون باعث تخریب بیشتر سلولی می شود.
• عضو را در آب غوطه ور نکنید.
• اگر منشا سوختگی نیمه جامد یا مایع است مثل قیر، گریس یا روغن، سوختگی را با آب یا سالین خنک کنید اما براي پاك کردن مواد تلاش نکنید.
اگر لباس به بدن چسبیده اطراف آن را قیچی کنید و هرگز سعی در جداسازي لباس چسبیده به بدن نکنید.

 

ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ "


ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ


ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﻮﺵ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ :
1 ‏) ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺷﯿﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞﺍﻧﮕﺸﺘﺮ ﻭ ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﯾﺪ .
2 ‏) ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺷﯿﺮ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺩﺭﺟﻪﺣﺮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﺳﺮﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ، ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .
3 ‏) ﺍﺯ ﮐﺮﻡ، ﭘﻤﺎﺩ ﻭ ﯾﺎ ﻟﻮﺳﯿﻮﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ .
4 ‏) ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﺗﺎﻭﻝ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪ ﺍﺳﺘﺮﯾﻞﺭﻭﯼ ﺗﺎﻭﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ، ﺳﭙﺲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ ﻭ ﭼﺴﺐﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ . ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﻭﻝ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﭼﻮﻥ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .

 

ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

 

ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ :ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﻮﺯﻥ ﺳﻮﺯﻥ ﺷﺪﻥ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺭﻧﮓ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺭﻧﮕﯽﭘﻮﺳﺖ، ﺗﺎﻭﻝ ﺯﺩﻥ ﯾﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ.ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ:
1 ‏) ﻓﻮﺭﺍً ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﺪﻩ، ﺯﯾﺮ ﺁﺏﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺭﻗﯿﻖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﮐﻢ ﺷﻮﺩ . ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﺎﺩﻩﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻮﺩﺭ ﺍﺳﺖ،ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺱ ﻧﺮﻡ ﺯﯾﺮ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ .
2 ‏) ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﯾﺪ .
3 ‏) ﺭﻭﯼ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺭﺍ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽﺧﻄﺮ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻨﺠﺎ، ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ، ﭼﻮﻥﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺸﻢ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﯿﻪ ﺁﺳﯿﺐ ﻣﯽﺯﻧﺪ، ﭘﺲ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﺟﺰ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﯼ ﺳﺮﯾﻊ ﭼﺸﻢ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ :
1 ‏) ﺳﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﺷﯿﺮ ﺁﺏ ﺑﺒﺮﯾﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺁﺏ ﺭﻭﯼﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﯾﺰﺩ . ﭼﺸﻤﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ.ﺍﮔﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﭘﻠﮏ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﺯ ﮐﺴﯽﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﯼ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﻮﻝ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﺍﺳﺖ. 10 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺷﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ، ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ
ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻧﯿﺴﺖ . ﺍﮔﺮ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭼﺸﻢ ﺁﺳﯿﺐ ﺩﯾﺪﻩ،ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻨﺎﻭﺏ ﻫﺮ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ 10 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮﺑﺪﻫﯿﺪ

2. ‏) ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺴﺖ ﻭ ﺷﻮ، ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﺪﺍﺳﺘﺮﯾﻞ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ .
3 ‏) ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯼ ﺩﻫﺎﻥ ﻭ ﮔﻠﻮﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺮﻡ ﺣﻨﺠﺮﻩ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﺪﻭﺩﺷﺪﻥ ﺭﺍﻩ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻔﮕﯽ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏﺟﻮﺵ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ، ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺳﻤﻮﻡ، ﺍﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻫﻮﺍﯼﮔﺮﻡ، ﺑﺨﺎﺭ ﯾﺎ ﮔﺎﺯ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ .

ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ :
1 ‏) ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﮔﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﯿﺪ . ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﻘﻪ،ﮔﺮﻩ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻭ ... .
2 ‏) ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻣﻨﻈﻢ ﺁﺏ ﺑﺪﻫﯿﺪ . ﺩﺍﺩﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﯾﺦ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ .
3 ‏) ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .
4 ‏) ﺍﮔﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﺑﯿﻬﻮﺵ ﺍﺳﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺭﯾﮑﺎﻭﺭﯼ
‏(ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺭﺍﻩ ﺗﻨﻔﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ‏) ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ،ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﯿﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﺭﺍﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻨﯿﺪ.

 

 

(توصيه هاي ايمني روز طبيعت ) سيزده بدر

سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري کرمان:

ضمن آرزوي سالي خوب و پر بار براي شهروندان محترم به منظورپیشگیري از بروز حوادث احتمالي در ايام نوروز به خصوص در روز طبیعت موارد ذيل را به خانواده ها توصیه مي نمايد:

1- در تعطیلات نوروزي بويژه هنگام استراحت در باغها و بوستانهاي شهري، در حفظ درختان ،گیاهان و زيبائیهاي طبیعت

كوشا بوده و از ايجاد آتش در اين مكانها جدأ خودداري نمائید .

2- در صورت الزام به استفاده از چراغ هاي نفتي ، ظروف نفت را بصورت دربسته با گنجايش كم استفاده نمائید .

3- به خاطر داشته باشید ته سیگار روشن ، چوب نیم سوخته و ذغال روشن داخل اجاق ها را كاملأ خاموش نموده و با اطمینان

كامل آنرا زير خاك مدفون نمائید.

4- در هنگام رانندگي در جاده ، ته سیگار روشن را بر روي شاخ و برگ درختان نیندازيد چون باعث آتش سوزي درختان

خواهید شد.

5- از روشن كردن آتش در زير دكل هاي فشار قوي برق خودداري كنید كه عدم رعايت اين مورد مي تواند فاجعه بزرگي

به دنبال داشته باشد.

6- به تابلوهاي هشداردهنده آموزشي در مناطق پاركهاي تفريحي و پاركهاي جنگلي توجه داشته باشید.

7- در صورت برپاكردن خیمه و چادر مراقب باشید كه محل استقرار اجاقها و چراغهاي خوراك پزي دورتر از خیمه و با در نظر

گرفتن مسیر باد بر پا شود.

8- روشنائیهاي گازي و شعله اي و مشابه را در نقطه اي مصون از برخورد افراد ، بخصوص بچه ها مستقر نمايید.

9- توصیه میشود هنگام ترك محل ، ضايعات و زباله ها را داخل كیسه مخصوص ريخته و درمحل هاي مشخص شده توسط

عوامل خدمات شهري بريزيد.

10- محل اطراف خود را حداقل تا فاصله ده متري از شاخ و برگ درختان خشك و خاشاك پاكسازي كنید چون در اثر گرما و

كوچكترين حرارت و جرقه ، سريعأ آتش سوزي بوجود مي آيد.

11- در زمان صاعقه خود را به محل امن برسانید و اگر داخل خودرو میباشید توقف نمائید و از آن خارج نشويد. ضمناً از لوله

هاي آب، دكل هاي برق ، اسكلت هاي فلزي ، دودكش ها ، پست هاي فشار قوي برق،ساختمان هاي نیمه كاره و تك درخت

فاصله بگیريد .

12- از شكستن شاخ و برگ درختان در روز طبیعت خودداري كنید.

13- چنانچه در روز طبیعت قصد رفتن به كنار رودخانه ها و نهرهاي پرآب را داريد حتماً به اندازه كافي از جريان شديد

رودخانه ها فاصله گرفته و مراقب فرزندان خود باشید.

14- شماره تلفن هاي حوزه انتظامي ، ايستگاه آتش نشاني و امداد و نجات و آگاهي وساير شماره تلفن هاي مربوط به سازمان

هاي امدادي و خدماتي هم چون آب وفاضلاب، برق و گاز را دردسترس داشته باشید تا در صورت نیاز بتوانید سريعا با

اين مراكز تماس بگیريد .

15- بهمراه داشتن يك دستگاه خاموش كننده پودر و گاز آتش نشاني و كیف محتوي لوازم كمكهاي اولیه جهت استفاده در

مواقع ضروري الزامي مي باشد .

بكوشيم تا در( 13 فروردين روز طبيعت)

با رعايت نكات ايمني و حفظ محيط زيست روز خاطره انگيزي براي خود و خانواده مان در تقويم زندگي ورق زنيم .

 

 

خانه تکانی بی خطر با توصیه های ایمنی:

 

هر سال د‌ر آخرین ماه سال یعنی اسفند‌، ایرانیان برای برگزاری مراسم عید‌ نوروز و استقبال از بهار، به خانه‌تکانی می‌پرد‌ازند‌.

متاسفانه گاهی هنگام خانه‌تکانی حواد‌ث ناگواری برای شهروند‌ان روی می‌د‌هد‌ که با آسیب جانی نیز همراه است. بنابراین برای ایمن کرد‌ن محیط خانه د‌ر زمان انجام نظافت منزل و خانه‌تکانی، توجه به توصیه‌های ایمنی ذیل ضروری است:

۱) هنگام نظافت خانه و استفاد‌ه از نرد‌بان و یا چهارپایه، ابتد‌ا از سطح اتکای آن با زمین کاملاً مطمئن شوید‌ و حتماً از نوع استاند‌ارد‌ و نرد‌بان د‌وطرفه استفاد‌ه کنید‌.

۲) از شستشوی پرد‌ه، کف آشپزخانه، حمام و غیره که آلود‌ه به مواد‌ روغنی است،‌ توسط مواد‌ سریع‌الاشتعال (بنزین) جد‌اً خود‌د‌اری کنید‌.

۳) از قرار د‌اد‌ن مواد‌ شویند‌ه مانند‌ وایتکس، جوهر نمک و غیره بر روی زمین و د‌ر د‌سترس کود‌کان جد‌اً خود‌د‌اری و د‌ر حد‌ استاند‌ارد‌ از آنها استفاد‌ه کنید‌.

۴) هنگام پاک کرد‌ن شیشه و پنجره‌ها، احتیاط لازم را به عمل آورید‌ و از رفتن بر روی نرد‌ه‌ها و یا قرنیزهای آن جد‌اً خود‌د‌اری کنید‌.

۵) شستشوی لوازم برقی مانند‌ لوستر، چراغ روشنایی و غیره قبل از قطع کامل برق بسیار خطرناک است و احتمال برق‌گرفتگی افراد‌ را د‌ر پی د‌ارد‌. ابتد‌ا برق وسیله برقی را قطع و سپس نسبت به پاکسازی آن اقد‌ام کنید‌.

۶) د‌ر زمان جابجایی لوازم خانگی به ویژه اجاق گاز، احتیاط لازم را به عمل آورید‌ و تمامی اتصالات مربوط به گاز، اعم از شهری و کپسول را توسط آب و صابون کنترل کنید‌ تا از نشتی ند‌اشتن گاز مطمئن شوید‌.

ضمناً نسبت به تعویض به موقع شیلنگ‌های فرسود‌ه رابط گاز اقد‌ام کنید‌.

۷) از ریختن مواد‌ قابل اشتعال د‌ر چاه‌های فاضلاب، د‌ستشویی، توالت و غیره جد‌اً خود‌د‌اری کنید‌.

۸) شارژ کرد‌ن به موقع خاموش‌کنند‌ه د‌ستی آتش‌نشانی موجود‌ د‌ر محیط خانه شما می‌تواند‌ کمک بسزایی د‌ر زمان آتش‌سوزی احتمالی به شما کند‌.توصیه می‌شود‌ نسبت به شارژ و آماد‌ه به کار بود‌ن کپسول‌ها اقد‌ام کنید‌.

۹) از جابه‌جا کرد‌ن لوازم و اثاثیه سنگین منزل به طور فرد‌ی اجتناب کنید‌ و د‌ر این مورد‌ از کارگران حرفه‌ای و یا کارگروهی بهره‌گیری کنید‌.

 

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از پیمانکاران محترم درخواست نمود نسبت به ایمن کردن کارگران خود در حین هرگونه حفاری  و از گذاشتن در پوش یا حفاظ اقدام نمایند.

سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری کرمان به شهروندان توصیه می کند:

1-سیم های برق را کنترل واز سالم بودن فیوز اطمینان حاصل کنید.

2-از وسایل گرما زا استاندارد استفاده نمانید.

3-از لامپهای پر مصرف و حرارت زیاد استفاده نکنید.

4- درهنگام مسافرت شیر آلات اصلی آب و گاز واحد خود را ببندید وتمام وسایل برقی غیر ضروری را از مدار خارج کنید.

5-از سیمهای رابط به عنوان سیم کشی موقت یا دائم ساختمان خوداری کنید.

6-فیوزهای داخل منازل از نوع مینیاتوری ومناسب با جریان مصرفی انتخاب ونصب گردد.

7-برای تامین ایمنی جان بچه ها از خطر برق گرفتگی حتمآپریزهای برق منازل خود را به در پوش پلاستیکی مناسب مجهز نمایید.

8-از نصب آبگرمکن وهمچنین  استفاده از سایر وسایل درون سوز گرمایشی در حمام اکیدآ خوداری نمایید.

9-برای اتصال شیلنگ متصل به وسایل گازسوزوشیر کنترل حتمآاز بست های مخصوص استفاده گردد.

10-حداکثر طول شیلنگ متصل به گازسوز 150cmمی باشد.

11-از اتصال دو یا چند وسیله گاز سوز به یک شیر مصرف خودداری نمایید.

12-برای اطمینان ازعدم نشت گاز در وسایل گاز سوز از اسفنج آغشته به آب کف استفاده نمایید.

13-هر مصرف کننده درون سوز مانند بخاری -آبگرمکن وغیره باید دارای دود کش مناسب ولوله رابط مستقل باشد.

14-اطمینان از باز بودن مسیر لوله دود کش هنگام استفاده از وسایل گرما زا ضروری می باشد.

15-جهت نصب وسایل گرمایشی رعایت فاصله(حد اقل به شعاع 2متر )از موارد قابل اشتعال ضروری می باشد.

16-در صورت استفاده از آبگرمکن های مخزن دار از سالم بودن شیر اطمینان آن مطمئن شوید.

 

مدیر عامل سازمان آتش نشانی:

در حصوص نصب ورعایت نکات ایمنی دروسایل گازسوز وبخاری در فصل سرما هشدار داد.

لزوم توجه به مسايل ايمني با شروع فصل سرما

مديرعامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر کرمان، شهروندان را به رعايت مسايل ايمني با آغاز فصل سرما توصيه کرد. محمد حسین مومنی با بيان اين‌که در سال‌هاي گذشته به دليل بي‌توجهي شهروندان به مسايل ايمني به‌خصوص در استفاده از بخاري‌، شاهد حوادث آتش‌سوزي در شهر کرمان بوديم، از شهروندان خواست از دودکش بخاري‌هاي خود جهت راه‌اندازي بازديد کنند.

وي اشاره به اين ‌که دودکش‌ مهم‌ترين نقش را در خوب سوختن بخاري‌ ايفا مي‌کند، افزود: قبل از روشن‌کردن بخاري، از تميزي، باز بودن مسير دودکش از پشت‌بام تا وسيله‌ي گرمازا و نصب درست دودکش به بخاري اطمينان حاصل کنيد.

مومنی گفت: ‌دودکش‌ها در ناحيه‌ي منتهي به فضاي باز، بايد به کلاهک مجهز باشند تا از افتادن اجسام به داخل آن‌ها و هم‌چنين کوران هوا مصون باشند.

وي يادآور شد: دودکش‌ها در ناحيه‌ي اتصال به وسيله‌ي گرمازا و هم‌چنين در فضاي باز، بايد تا جايي که امکان دارد، به صورت منسجم و بدون پيچ و خم نصب شوند.

مديرعامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات ايمني شهر کرمان، با بيان اين‌که شهروندان بايد از نصب وسايل گرمازا مانند بخاري‌ در کنار پرده‌ها و ساير اجسام قابل اشتعال، خودداري کنند، يادآور شد: قبل از نصب بخاري بايد نسبت به سرويس و رفع نقايص احتمالي آن به‌خصوص در ناحيه‌ي سيستم سوخت‌رساني دستگاه، اقدام شود.

وي با بيان اين‌که بايد از گازسوز کردن بخاري‌ها و آب‌گرمکن‌هاي نفتي و ديگر وسايل گرمازا خودداري شود، افزود: بخاري‌هاي نفتي بايد روي سيني مخصوص قرار داده شوند تا در صورت نشت احتمالي نفت، محيط آلوده نشود.

مومنی گفت: در زمان استفاده از بخاري‌، درها و پنجره‌ها را نبايد بست و بايد مسيري را براي ورود هواي تازه به محيط، باز نگه‌داشت تا اکسيژن سوخته‌شده توسط وسيله، جايگزين شود.

وي ضمن اشاره به اين‌که از نصب آب‌گرمکن در حمام‌ بايد خودداري شود، به شهروندان در استفاده از بخاري‌ (با هر نوع سوخت) و ديگر وسايل مانند چراغ خوراکي‌پزي نفتي و گازي براي گرم‌کردن حمام هشدار داد.

مومنی گفت: مخازن ذخيره‌سازي نفت نبايد در نزديکي منابع حرارتي و وسايل حرارت‌زا قرار گيرند و هم‌چنين محل استقرار منابع ذخيره‌ي سوخت، بايد تا جايي که امکان دارد از محيط زندگي و اسکان ساکنان دور باشد و در مسير ورود و خروج افراد نباشند.

وي يادآور شد: در صورتي‌که شهروندان در سال‌هاي گذشته، شاهد نقص در سيستم سوخت‌رساني، شيلنگ و ديگر قسمت‌هاي بخاري‌ و وسايل گرمازا بوده‌اند، هر چه سريع‌تر نسبت به رفع اين نقص‌ها اقدام کنند تا شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشيم.

حوادث ناشی از سوخت ناقص گاز (مرگ خاموش):

 

این گروه از حوادث بیشتر در اثر سوختن ناقص گاز، تجمع گازهای مسموم کننده و یا کمبود اکسیژن، به دلیل نقص در دودکش وسایل گازسوز و یا بوسیله وسایل گرمازا با شعله روباز و بدون دودکش (پیک نیک، بخاری گازی بدون دودکش و....) و فقدان تهویه کافی در محلی که دستگاه گازسوز قرار دارد، اتفاق مي‌افتد.

در وسایل گرمازای دودکش دار در صورتی که دودکش بدون نقص باشد عمل تهویه دود (ورود اکسیژن و تخلیه گازهای مصرفی) به خوبی از طریق دودکش، انجام می شود در وسایل گرمازا با شعله روباز و بدون دودکش این شرایط فراهم نیست بنابراین  این وسایل، اکسیژن لازم برای سوختن را نیز از همان محیط می گیرند و گازهای حاصل از سوختن را به همان محیط برمی گردانند و با توجه به سرمای هوا، افراد راه های تهویه، هواکش، پنجره ها، دریچه های کولر و درها را نیز می بندند و در نتیجه عمل تهویه هوا به درستی انجام نمی شود و در اثر سوختن ناقص و وجود گازهای مضر بویژه مونوکسید کربن در محیط، افراد دچار مسمومیت می شوند.

گاز مونوکسید کربن بعد از انتشار در تمامی نقاط محیط به سرعت متراکم می شود و پس از تنفس به راحتی از ریه وارد جریان خون شده و بدلیل میل ترکیبی بالا با هموگلوبين خون،  مانع تبادل اکسیژن در بدن می شود در نتیجه مغز و سایر بافت ها دچار مشکل می شوند در این حالت مسمومیت حاکم شده و سلسله اعصاب فلج می گردد در این زمان قدرت هر گونه اقدامی از فرد مسموم سلب شده (قدرت حرکت و تکلم ) و در نهایت منجر به خواب،  مرگی آرام و خاموش می گردد.

نکات ایمنی نصب دودکش ها:

*هر وسیله گاز سوز درون سوز مانند بخاری، آبگرمکن و غیره  باید دارای یک دودکش مجزا و مجهز به کلاهک استاندارد باشد.

* استفاده مشترک از یک دودکش و لوله رابط برای وسایل گاز سوز، خطرناک است.

*استفاده از لوله های فنری به علت اینکه براحتی سوراخ شده و از محل نصب خارج می شوند غیر استاندارد و خطرناک می باشد.

* برای اطمینان از باز بودن مسیر دودکش از وزنه متصل به طناب و هدایت آن به داخل دودکش استفاده نمائید.

* قبل از وصل دودکش، دریچه دودکش را بردارید و شعله ای در برابر آن روشن کنید. چنانچه شعله به سمت دودکش رفت، مکش مناسب می باشد.

* هنگام روشن بودن وسایل گاز سوز نباید قسمت بالای لوله بخاری سرد باشد. سرد بودن آن نشانه ی این است که گاز های سمی مربوط به وسیله ی گاز سوز در حال برگشت و انتشار در محیط منزل می باشد.

* بهترین و کارآمدترین دودکش، دودکشی است که از داخل کار تا یک متر بالاتر از پشت بام، ادامه داشته باشد و از کلاهک H شکل استفاده شود.

* نصب خروجی دودکش در داخل راهروها، پاسیوها، حیات خلوت مسقف و فضاهای بسته ساختمان که جریان طبیعی هوا ندارد، ممنوع می باشد.

* عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد.

* از محکم بودن اتصال لوله بخاری به وسیله گاز سوز و محل اتصال لوله بخاری به خروجی اطمینان حاصل نمائید.

* از قرار دادن خروجی دودکش به صورت افقی با کلاهک و یا بدون کلاهک خودداری کنید. چون باعث برگشت گازهای سمی به داخل می شود.

* قرار دادن انتهای دودکش در ظرف آب موجب عدم خروج گازهای سمی شده و مرگ آفرین خواهد بود.

توصيه هاي ايمني براي مساجد ، حسينيه ها و تکايا در ماه محرم با توجه به آغاز ماه محرم و ايام عزاداري سرور و سالار شهيدان اباعبدالله الحسين(ع) مطالبي را در خصوص رعايت نکات ايمني توسط مساجد ، حسينيه ها و تکايا به استحضار شهروندان محترم  مي رسانيم تا از بروز هر گونه خطر احتمالي جلوگيري به عمل آيد

 

توصیه ایمنی مراسم برپایی عزاداری در حسینه ها و تکایا:

1) استقرار بناهاي تجمعي در همه موارد بايد به نحوي باشد که درهاي اصلي ورود و خروج آنها دست کم به يک راه همگاني بطور مستقيم باز شود.

2) براي محل تجمع عزاداران حتماً بايد معبر خروج اضطراري علاوه بر ورودي اصلي پيش بيني شود.

3) براي افراد سالخورده و اطفال و بانوان حتماً بايد مکاني در نزديکترين نقطه به خروج بي خطر پيش بيني شود.

4) راههاي خروج بايد داراي ظرفيت کافي براي تخليه همزمان کليه متصرفان باشد.

5) در فضاهاي تجمعي پر تراکم مانند زيارتگاهها،مساجد، حسينيه ها، نمازخانه ها به ازاي پنجاه تا سيصد نفر دو خروج دور از هم، از سيصد و يک تا هزار نفر خروجي و بيشتر از هزار نفر چهار خروجي پيش بيني شود.

6) رعايت فاصله مناسب سيم، اتصالات و ادوات برقي از مواد و مصالح قابل اشتعال( پرده، فرش، تابلوو …) الزامي است.

7) هر فيوز برق بايد استاندارد بوده و از استفاده از فيوزهاي تقويت شده و غير استاندارد جداً خودداري شود و اخذ انشعابات متعدد از يک پريز برق ممنوع مي باشد.

8 ) استفاده از لامپ هاي برق ولتاژ بالا و بدون حباب و حفاظ ممنوع مي باشد.

9) قبل از استفاده از وسايل گرمازا از استاندارد و سالم بودن آن اطمينان حاصل شود.

10) در صورت استفاده از بخاريهاي نفتي بايستي قبل از پر کردن منبع سوخت اقدام به خاموش کردن آن نمود.

11) از بخاريهاي کارگاهي، بدون دودکش، هيزم سوز، شعله عريان و بدون حفاظ و امثالهم در داخل تکايا استفاده نشود.

12) در اخذ انشعاب از لوله کشي گاز حتماً از شيلنگهاي فشار قوي مخصوص و بست مناسب استفاده شود.

13) عبور دادن دودکش بخاريها از سقف که از برزنت يا مصالح قابل اشتغال مي باشد جداً جلوگيري شود.

14) رعايت حداقل يک متر فاصله بين وسايل گرمازا و لوازم قابل اشتغال( پشتي، فرش، پرچم و …) الزامي است.

15) در قسمت طبخ حتماً بايد معابر خروج سريع تدارک ديده شود.

16) قسمت طبخ نذورات در مکان مناسب و دور از محيط تکايا انتخاب شود.

17) در کليه قسمتهاي به ويژه محل طبخ غذا حتماً بايد به اندازه کافي کپسولهاي آتش نشاني سيار موجود باشد و کارکنان، با طريقه استفاده از آنها آشنا باشند.

18 ) از ورود کودکان به قسمت طبخ غذا جلوگيري شود.

19) در صورت نياز به نگهداري مواد نفتي و سيلندرهاي گاز مکان مناسب خارج از فضاي عمومي در نظر گرفته شود.

20) در صورتيکه از هيزم براي پخت و پز استفاده مي شد، حتماً بايد آب کافي و حداقل يک شيلنگ براي اطفاء آتش سوزي هاي احتمالي پيش بيني شود.

21) از نگهداري مواد نفتي و مايعات قابل اشتعال در داخل سالن و محل طبخ غذا خودداري شود.

22) کفراژ بندي (سازه غير مقاوم) بايستي به نحوي محاسبه شود که تحمل بار مرده و بار زنده احتمالي که بر روي آن گذاشته مي شود داشته و بوسيله سيم بکسل و وسايل مناسب بر روي زمين مهار شود، به صورتي که در صورت وزش تند باد امکان تخريب و واژگوني آن وجود نداشته باشد.

 

23) کوره بخاريها و دستگاههاي گرما ساز را قبل از استفاده حتماً نظافت کنيد.

24) در صورت استفاده از بخاري هاي گازي و پس از نصب بخاري و اطمينان از عملکرد صحيح آنها مراقب باشيد که شير فلکه گاز مخصوص دستگاه بچه ها و آسيب هاي فيزيکي قرار نگيرد.

25) قبل از بهره برداري از دستگاه حرارت زا مانند: بخاريها، سيستم حرارت مرکزي و امثالهم دودکش را نظافت و از باز بودن مسير دودکش اطمينان حاصل نماييد.

26) دودکش ها در ناحيه منتهي به فضاي باز بايد مجهز به کلاهک باشند تا از افتادن اجسام داخل دودکش و همچنين کوران هوا در زمان وزش تند بادها مصون باشند.

 

هشدارهاي ايمني در خصوص چهارشنبه آخر سال:

1- والدين و مسئولين واحدهاي آموزشي بايد با هشدار به نوجوانان و جوانان آنها را از خطرات و عوارض وحشناک بازي با آتش و ترقه و مواد منفجره آگاه سازند

 

2- از شهروندان در خواست مي کنيم به محض مشاهده خريد و فروش مواد محترقه به هر شکل سريعا" مامورين نيروي انتظامي را در جريان قرار دهند

 

3- به والدين و شهروندان توصيه مي کنيم کبريت و مواد آتش زا مانند بنزين ، نفت و امثال آن را از دسترس کودکان دور کرده و اجازه ندهند که با آتش زدن بته و هيزم و امثال اينها در محيط خانه يا پارکينگ براي جان خود و ديگران مخاطره ايجاد کنند

 

4- در اين روزها براي حفظ سلامت فرزندان خود مراقبت و نظارت بيشتري بر آنها اعمال نماييد معمولا" کودکان خود زشتي آتش بازي را به دليل خطرات آن درک مي کنند به همين دليل اغلب کبريت و ترقه و مواد آتش زا را در نقاط غير قابل ديد مثل انباري ، زير زمين يا در داخل کمد و کيف و وسايل شخصي خود مخفي مي کنند که همين امر از عوامل بروز حريق و حادثه است

 

لذا توصيه مي کنيم حتي الامکان درب اين محلها را قفل کرده و اين مکانها و وسايل شخصي فرزندان خود را مورد بازرسي قراردهيد

 

5- کودکان در صورت عدم دسترسي به کبريت و مواد آتش زا در منزل جهت تهيه مواد محترقه به فروشگاه هاي رنگ و مواد شيميايي و داروخانه ها مراجعه مي کنند ، لذ به فروشندگاه اين قبيل مواد توصيه مي شود که اکيدا" از فروش مواد آتش زا به کودکان و نوجوانان خود داري نمايند

 

6- به شهروندان توصيه مي کنيم در صورت  بروز هرگونه حريق و حادثه خونسردي خود را حفظ کرده و درصورت گسترده بودن حريق سريعا" افراد مسن و کودکان و ديگر افراد را از محل به جاي امن انتقال داده و فورا" با تلفن 125 آتش نشاني تماس گرفته و مراتب  را با ذکر نشاني دقبق و نوع حادثه به ستاد فرماندهي آتش نشاني اطلاع داده و در هنگام حضور آتش نشانان در محل حريق ، نهايت همکاري را با آنان انجام دهند

 

7- به شهروندان توصيه مي شود از روشن کردن آتش در مجاورت مواد قابل اشتعال جدا خوداري نمائيد

8- از نگه داري مواد محترقه  در منازل مسکوني و مکانهاي تجاري جدا خوداري نمائيد

9- هنگام حمل و نقل اينگونه مواد نکات ايمني را رعايت نمائيد

10- توصيه ها و هشدارهاي سازمان آتش نشاني را جدي گرفته و به آن عمل نمائيم.

پیامهای و هشدارهای ایمنی – سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان

1- در کارها ایمنی بر همه چیز مقدم است

2- شعله های زیبای آتش ,زیبائیها را نابود میکند.

3- رعایت اصول ایمنی در ساختمانها ضامن سلامت انسانهاست.

4- احتیاط شرط عقل است .

5- اول ایمنی, بعد کار .

6- عظیم ترین حوادث در دل کوچکترین بی احتیاطیها نهفته است.

7- یک خطای کوچک میتواند حادثه ای بزرگ بوجود آورد.

8- همشهری عزیز , در ترویج فرهنگ ایمنی همراه ما باشید.

9- عمر کوتاه خود را با سانحه کوتاهتر نکنید.

10- شتاب زدگی و بی نظمی حادثه آفرین است.

11- خستگی عامل موثری در وقوع حادثه است .

12- آتش حریف زورمندی است که به کسی رحم نمیکند.

13- حادثه خبر نمیکند , یک لحظه غفلت مساوی است با یک عمر پشیمانی.

14- پیشگیری موثر تر , آسانتر و بهتر از درمان است.

15- همیشه 125 را بخاط داشته باشید.

16- پیشگیری امروز را به علاج فردا موکول نکنید.

17- به فرزندانمان بیاموزیم : استفاده از مواد محترقه, همیشه خطر آفرین است .

18- توصیه های ایمنی را بخاطر بسپارید و جدی تلقی کنید.

19- ایمنی را حس ششم خود قرار دهید.

20- هرگز نگوئید , چه کسی به ایمنی نیاز دارد.

21- حادثه زمان و مکان نمیشناسد.

22- آموزش مقدمه تغییر در نگرشهاست.

رعایت اصول ایمنی ضامن سلامت و سعادت انسان است بیایید با شرکت در کلاسهای آموزش سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی , به ایمنی و سلامت خود و هموطنانمان کمک نمائیم.

توصیه های ایمنی مربوط به پیشگیری از بروز حوادث و حریق

1- در هنگام مسافرت شیر اصلی آب و گاز واحد خود را قطع و تمام وسایل برقی غیر ضروری را از مدار خارج نمائید.

2- از سیمهای رابط بعنوان سیم کشی موقت یا دائم ساختمان خودداری نمائید.

3- فیوزهای داخل منازل از نوع مینیاتوری و مناسب با جریان مصرفی انتخاب و نصب گردند.

4- برای تامین ایمنی جان بچه ها از خطر برق گرفتکی حتماٌ پریزهای برق منازل خود را به در پوش پلاستیکی مناسب مجهز نمائید.

5- از نصب آبگرمکن و همچنین استفاده از سایر وسایل درون سوز گرمایشی در حمام جداٌ خودداری نمائید.

6- برای اتصال شیلنگ به وسایل گاز سوز و شیر کنترل حتماٌ از بست های مخصوص استفاده گردد.

7- حد اکثر طول شینگ متصل به وسایل گاز سوز 150 cm میباشد.

8- از اتصال دو یا چند وسیله گاز سوز به یک شیر مصرف خودداری نمائید.

9- برای اطمینان از عدم نشت گاز در وسایل گاز سوز از اسفنج آغشته به آب کف استفاده نمائید.

10- از قرار دادن لوله بخاری در ظرف آب جداٌ خودداری نمائید.

11- هر مصرف کننده درون سوز مانند بخاری , آبگرمکن و ... باید دارای دودکش مناسب و لوله رابط مستقل باشد.

12- اطمینان از باز بودن مسیر لوله دودکش هنگام استفاده از وسایل گرما زا ضروری میباشد.

13- جهت نصب وسایل گرمایشی رعایت فاصله حداقل به شعاع دو میلیمتر از موارد قابل اشتغال ضروری میباشد.

14- در صورت استفاده از آبگرمکنهای مخزن دار از سالم بودن شیر اطمینان آن مطمئن شوید

15- شماره تلفن 125 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی را بر روی تابلوی اعلانات مجتمع جهت اطلاع رسانی ساکنین نصب نماید .

 

 

ارتباط با مدیر عامل

مدیر عامل سازمان آتش نشانی
مهندس علی عسکری

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top